Semarang

Capital de la província de Java Central, Indonèsia.

Situada a la costa nord, a la desembocadura del Kali Baru, la ciutat s’estén cap a l’interior pels suburbis de Tjandi i Djomblang. Port important, exporta sucre, tabac, copra. Unida per ferrocarril a d’altres centres importants, té nombroses indústries: naval, mecànica, muntatge d’aparells de ràdio, tèxtil, tabac, calçat.