semestre

m
Educació

En els països anglosaxons i germànics, cadascuna de les parts en què es divideix l’any acadèmic i que equivalen a un curs.

Comprèn el semestre d’estiu (abril-setembre) i el d’hivern (octubre-març).