semicèl·lula

f
Química

Elèctrode en contacte amb un electròlit.