sèmola

sémola (es), semolina (en)
f
Alimentació

Producte intermedi de la molta dels cereals, que és separat de la flor de la farina i de les partícules de segó en els cernedors i tornat a moldre per a obtenir més farina.

Segons el seu diàmetre, hom la classifica en sèmola grossa (més de 0,6 mm) i fina (de 0,4 a 0,6 mm). La sèmola de blat, neta i sense restes de tegaments i germen, formada doncs per partícules d’endosperma, és emprada per a fer sopes i farinetes i en la fabricació de pastes alimentoses. Les millors qualitats són obtingudes dels blats durs i dels rics en gluten. La de blats tendres es desfà en la cocció i forma un conjunt mucilaginós. La sèmola de blat de moro és emprada com a succedani de la sèmola de blat i per a fer púdings. La sèmola d’arròs, emprada generalment per a fer sopes, és anomenada també sèmola blanca.