senglar

porc senglar, jabalí (es), wild boar (en), Sus scrofa (nc)
m
Mastologia

Porc senglar

© Fototeca.cat-Corel

Mamífer de l’ordre dels artiodàctils, de la família dels suids, d’aspecte massís i dimensions variables.

Té el morro truncat, mòbil, ben desenvolupat, i d’una gran sensibilitat tàctil i olfactiva. El pelatge és constituït per pèls gruixuts i aspres (cerres) de color gris clar a negre. Les canines formen les defenses, que en els mascles poden arribar fins a 30 cm. És de règim omnívor. La gestació és de quatre mesos, i les cries neixen pel març o pel maig; les ventrades són nombroses, generalment de dotze cries. La distribució geogràfica original comprèn tot el continent eurasiàtic, des de la península Ibèrica fins a Indonèsia, on ocupa les zones boscoses, de la taigà al bosc mediterrani. És absent dels deserts, les estepes i els territoris més septentrionals, i presenta una gran varietat de subraces locals, mostra de la seva gran adaptabilitat. Ha estat introduït al continent americà i en altres llocs del món. La domesticació del senglar donà lloc al porc domèstic (amb el qual pot tenir descendència fèrtil) durant el Neolític.