sense fil

Electrònica i informàtica

Dit de la tecnologia que possibilita la comunicació entre dispositius electrònics, com ordinadors, perifèrics i encaminadors, sense el concurs de cables, tot utilitzant l’espectre radioelèctric o els infraroigs.

Es basa en el protocol de comunicacions IEEE 802.11. La llibertat de col·locació dels aparells i de moviment dels usuaris i la facilitat d’instal·lació són avantatges del sistema; tot i que cal extremar les precaucions pel que fa a la seguretat de les dades.