Sentfores

Sentfores

© Fototeca.cat

Poble del municipi de Vic (Osona), a la vall del riu Mèder, fusionat el 1932 amb el de Vic, a l’W del qual és situat.

Era centrat pel poble de Sentfores , dit popularment la Guixa. La parròquia primitiva ( Sant Martí de Sentfores ) es troba a l’extrem de ponent del terme, abandonada. Fou consagrada el 1150 en substitució d’una altra de consagrada des del 900. La formació del raval de la Guixa, on hom féu erigir una nova església (1865-78), motivà l’abandonament de l’antiga. Resten escasses ruïnes del castell de Sentfores , en un puig sobre cal Canonge, el terme del qual és esmentat el 911; el seu domini fou dels cavallers Sentfores , que el tenien en feu de la mitra de Vic; després passà als Centelles i a Bernat III de Cabrera, que el comprà el 1362. La dualitat de domini entre els Cabrera i el domini superior de la mitra foren causa de plets constants entre ambdós senyors als s. XIV i XV. El castell fou enderrocat en la guerra remença del 1472.