sentit comú

m
Filosofia
Psicologia

Segons la tradició aristotèlica, sentit general, no identificable amb cap òrgan sensible però vinculat a tots ells, que unifica i coordina totes les dades de l’experiència sensible tant externa com interna.

Més que no pas d’un òrgan, es tracta d’una funció.