senyal de la creu

m
Cristianisme

Gest traçat en forma de creu que hom fa damunt seu o damunt una altra persona.

Una forma, més universalitzada, consisteix a portar la mà dreta, estesa, del front al pit i del muscle esquerre al dret (primitivament, i encara actualment a l’Orient, hom traçava la creu, amb tres dits de la mà dreta junts, del front al pit i del muscle dret a l’esquerre). Aquest gest va acompanyat sovint de les paraules en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant. Una altra forma, no tan generalitzada però molt coneguda als Països Catalans, consisteix a traçar, amb el polze de la mà dreta, tres creus, una al front, una altra als llavis i una altra al pit, amb les paraules pel senyal de la Santa Creu, dels nostres enemics deslliureu-nos, Senyor, Déu nostre.