senyor
| senyora

f
m
Dret civil

Persona que té la propietat d’alguna cosa.

És anomenat senyor directe si a més en té la possessió. Si només en té la possessió, però no la propietat, és anomenat senyor útil. El senyor mitjà és l’intermediari en alguna propietat.