senyoreta

f
Indústria tèxtil

Aranya de vidre de les màquines de debanar i doblar la seda.