septe nasal

m
Anatomia animal

Porció òssia i cartilaginosa que divideix en dues porcions la fossa nasal.