séquia reial de Montcada

Séquia de l’Horta de València que deriva l’aigua de la riba esquerra del Túria i rega quasi tot el sector septentrional de la comarca.

Rega unes 3 000 ha, i el seu recorregut des de l’assut a Paterna fins al Puçol és de 19 km. El barranc de Carraixet divideix els regadius en els dos sectors dels Deserts de Dalt i els Deserts d’Avall. Tradicionalment li corresponen 46 files d’aigua. El 1238, en donar Jaume I les séquies de l’Horta als propietaris rurals, es reservà aquesta (d’on li ve el nom de reial); tanmateix, la donà finalment el 1268, però es mantingué l’organització independent de les altres séquies i no formà part del Tribunal de les Aigües. Es regeix per una junta de 12 síndics, els quals elegeixen un sequier, que presideix, regula les disputes, vigila el manteniment i nomena tres veedors. Les normes escrites de distribució de l’aigua són de Jaume II (1231), i per elles, en època de secada, ha de socórrer les altres séquies de l’esquerra del Túria, cosa que ha provocat al llarg del temps nombrosos conflictes. La casa comuna dels regants és a Montcada de l’Horta.