sèrie alifàtica

sèrie grassa
f
Química

Conjunt dels composts alifàtics.

La sèrie alifàtica havia estat anomenada també sèrie grassa, pel fet de contenir els constituents habituals dels greixos.