Seró

Les restes del castell de Seró (Artesa de Segre) es troben al costat d’una casa senyorial d’època moderna

© Fototeca.cat

Poble del municipi d’Artesa de Segre (Noguera), dins l’antic terme de Tudela de Segre, prop del riu Senill.

És centrat per l’antic castell de Seró, esmentat al segle XII, reformat en època barroca i transformat en casal; conserva vells blasons. També centra el nucli l’església parroquial de Santa Maria, d'origen romànic i reformada als segles XVIII i XIX, que conté l’antiga confraria de Sant Ramon de Penyafort, fundada el 1603. El lloc fou de la jurisdicció dels marquesos de Santa Maria de Barberà.

El castell de Seró és esmentat el 1172 en el testament de Ramon Bernat, que en deixà la meitat en usdefruit a la seva vídua i la totalitat, en morir aquesta, a llur fill Ponç. A la segona meitat del segle XVI la senyoria del lloc era d’Onofre d’Alentorn i d’Oms i romangué en poder dels Alentorn almenys fins al segle XVIII. Durant la primera guerra Carlina, el castell fou escenari de diverses operacions. El 1834 s’hi refugiaren els capitosts carlins Antoni Borges i Carles Alguaire, que amb els seus homes foren assetjats per les forces del tinent coronel Joan Calvet. Prop de Seró hi ha una torre anomenada dels Moros.

Vista interior del Centre Seró. Espai Transmissor

© Seró. Espai Transmissor / Museu de la Noguera

L'any 2007, durant els treballs de construcció d’una de les canonades del canal Segarra-Garrigues, quedaren al descobert les restes d'un megàlit, datat a mitjan primera meitat del 3.000 aC, consistent en un túmul amb una cista central delimitat per una anella de pedres clavades i esculpides, set de les quals són fragments d'antigues estàtues esteles reutilitzades. L'any 2013 s'inaugurà el Centre Seró. Espai Transmissor, un centre d'interpretació del conjunt megalític. És un edifici polivalent de l'arquitecte Toni Gironès, de nova construcció i guardonat amb el premi FAD 2013 d'arquitectura. 

Dins l’antic terme de Seró hi ha el santuari de Refet. La festa major se celebra el tercer dissabte d’agost.