seroteràpia

f

Tractament consistent en l’administració de sèrums a fi de restablir l’equilibri hidroelectrolític o bé per conferir immunitat passiva (seroimmunitat).

És introduït generalment per via parenteral.