Serpa

Ciutat del districte de Beja, al Baix Alentejo, Portugal.

Centre comercial agrícola (vi i oli) a la vall del Guadiana.