serra d’Albarrasí

Massís de la península Ibèrica que forma part de la serralada Ibèrica; culmina en el pic Caimodorro (1 921 m), i separa les valls del Guadalaviar i el Xúquer.

El sòl és format pel Paleozoic que aflora als eixos de màxima deformació i per margues d’origen cretaci i juràssic. El massís s’ha fracturat en forma de horst d’estil juràssic; és un nus hidrogràfic important (Tajo, Xúquer, Guadalaviar, Jiloca). Té 60 000 ha de pinedes, que pertanyen a la comunitat d’Albarrasí; també hi ha roures de fulla petita i alzines. Cria de bestiar de llana transhumant. Explotació forestal.