serra d’Alcaraz

Serra de la península Ibèrica a l’E de Sierra Morena.

És un llindar elevat entre la depressió del Guadalquivir i les depressions de Múrcia, format per estretes escates liàsiques, de direcció N-E, pinçades entre els gresos roigs i les margues verdes triàsiques. Hi neixen els rius Guadalmena i Guadalimar (conca del Guadalquivir), Mundo (Conca del Segura) i alimenta el canal de María Cristina (Conca del Xúquer).