serra de Corbera

Alineació muntanyosa de direcció NW-SE, al límit entre la Ribera Alta (Alzira), la Safor (vall Digna) i la Ribera Baixa (Corbera de la Ribera, Llaurí i Favara de la Ribera).

Des d’Alzira s’estén per la serra de la Murta (que inclou la vall de la Murta o de Miralles, paral·lela a l’eix de la serra), la serra del Cavall Bernat (584 m alt.), la Mola (cim culminant, amb 625 m alt.), els cims dels Germanells (599 m alt.), i la muntanya de les Creus (539 m alt.), fins a Tavernes de la Valldigna. Cap a la Ribera Alta, la vall de la Casella la separa de la serra de les Agulles, alineació paral·lela, juntament amb la qual constitueix un dels relleus més notables propers a la costa valenciana i un dels darrers contraforts clarament pertanyents al Sistema Ibèric. Cap a la Ribera Baixa, el raiguer forma un glacis que fa de transició cap a la plana al·luvial del Xúquer. Aquest massís —anomenat pels geògrafs, per extensió, també serra de Corbera— format amb la bessona serra de les Agulles i amb l’alineació, més planera, de les muntanyes del Realenc, del Convent i de la Valldigna, constitueix un anticlinal jurassicocretaci profundament carstificat i parcialment esventrat per la vall d’Aigüesvives, del qual el massís del Mondúber és la continuació, separat, però, per la falla transversal a l’eix, de la vall Digna.