serra de la Capcida

Serra del massís de Cardó, al S de la creu de Santos, amb al qual s’uneix a través de la roca Foradada.

El barranc de la Capcida, que hi neix, desguassa a l’Ebre, per l’esquerra, prop de Tivenys (Baix Ebre).