serra de Milany

Serra situada al sector meridional del Ripollès, que forma part de les alineacions muntanyoses d’estructura juràssica del Subpirineu.

Constitueix el sector occidental del sinclinal de direcció E-W continuat, des del coll de la Creu de l’Espinal, per la serra de Santa Magdalena de Cambrils i que limita pel S la vall de Vallfogona. Els cims (l’Obiols, 1 533 m alt.) són constituïts per pudingues calcàries dures, bartonianes, i formen una cresta, a causa d’un fenomen d’erosió diferencial del flanc del sinclinal. Aquesta cresta constitueix el termenal dels municipis de Vallfogona de Ripollès, al N, i de la Parròquia de Ripoll i de Vidrà, al S. El vessant meridional, el més suau, forma la capçalera del torrent de Milany (més avall dit de Tavèrnoles), afluent de la riera de Vallfogona, per l’esquerra, al límit entre la Parròquia de Ripoll i Santa Maria de Besora.