serra del Mont

serra de la Mare de Déu del Mont

Vista de la serra del Mont i del santuari de la Mare de Déu

Fernando Sanchez-Magrane (CC BY-NC-ND 2.0)

Muntanya prepirinenca de l’alta Garrotxa, formada per un bloc de calcàries eocèniques que formen part de la divisòria hidrogràfica entre el Fluvià i la Muga, juntament amb la Tossa, la serra de Llorona i el puig de Bassegoda, en direcció NW-SE.

Pel coll de Joncanat (910 m alt.), on neix un afluent de la riera de Manol i partió entre els municipis de Bassegoda i Beuda, el relleu assoleix el cim, el turó del Mont (1.124 m), coronat pel santuari de la Mare de Déu del Mont. Una pista planeja vers l’E (coll de Sous, monestir de Sant Llorenç, turó del castell de Falgars, 978 m alt.), i enllaça amb la carretera Figueres-Olot. El relleu trencat, amb fenòmens càrstics abundosos, perd alçada ràpidament vers el NE (bac de Falgars) i el S (cingle de Roca Pastora). El bosc és d’alzines amb boixedes.