serra del Munt

Serra del municipi de Foradada (Noguera).