serra Grossa

Alineació muntanyosa que separa la Costera de la Vall d’Albaida; pertany al sistema prebètic valencià i és constituïda per un llarg anticlinori que segueix paral·lelament la vall del riu Cànyoles en direcció SW-NE.

Culmina (893 m alt.) al seu sector central (Figueroles). És constituïda per calcàries i margues cretàcies amb intercalacions del Triàsic (guix) i manifestacions d’un carst avançat. El riu d’Albaida talla la serra de sud a nord per l’estret de les Aigües de Bellús i aquesta continua, amb els noms de serra de la Solana i de Requena, fins a la serra de Buixcarró i a la Puigmola.