servei de missatges curts

SMS (en) (sigla)
short message service (en)
m
Electrònica i informàtica

Sistema de transmissió digital de dades que incorpora els sistemes GSM i DCS de telefonia mòbil cel·lular de segona generació (2G) a fi de poder transmetre missatges curts de text entre telèfons mòbils, fixos i comptes de correu electrònic.

Arran del seu èxit inesperat, s’ha mantingut en els sistemes de telefonia mòbil de 3G, i ha estat també la base del desenvolupament de moltes aplicacions interactives i de tarifació addicional.