Service Hydrographique et Océanographique de la Marine

SHOM (sigla)

Servei hidrogràfic i oceanogràfic sota la tutela del ministeri de defensa.

Té dues funcions principals. D’una banda, com a servei hidrogràfic, és el responsable de gestionar i fer mesures hidrogràfiques en les zones que estan sota la seva responsabilitat, i de generar i actualitzar cartes nàutiques. D’altra banda, com a servei d’oceanografia militar, ha de respondre a les necessitats del ministeri de defensa pel que fa al coneixement del medi marí. Disposa de tres vaixells hidrogràfics de 900 tones: el Borda, el Laplace i el Lapérouse, un vaixell hidrogràfic i oceanogràfic de 3 300 tones, el Beautemps-Beaupré, i un vaixell oceanogràfic de 6 600 tones: el Pourquoi Pas?.