ses Fontanelles

Zona humida situada al terme municipal de Palma (Mallorca).

És la zona d’aiguamolls més gran que resta al terme municipal de Palma. Té uns 325.000 m2 i és a la badia de Palma, molt a la vora de s’Arenal, una de les principals zones turístiques de Mallorca, fet que n'ha afectat la conservació. És un dels hàbitats del Limonium barceloi, una planta endèmica de l’arxipèlag balear, i encara gaudeix d’una important diversitat biològica. Ses Fontanelles estan incloses en el Pla hidrològic de les Illes Balears, en la llista de zones humides, i és l’única àrea sense edificar de l’antic pla de Sant Jordi.