Šešet ben Iṣḥaq ben Yosef Benvenist

(Barcelona, 1131 — Barcelona, 1209)

Metge, nassí jueu, financer i diplomàtic al servei dels reis Alfons el Trobador i Pere el Catòlic.

És un dels tres savis jueus que trobà a Barcelona el viatger Benjamí de Tudela. Cap al 1196 escriví sis cartes retòriques a la comunitat de Narbona sobre l’afer d’un agitador. N'escriví també una altra que defensava l’obra de Maimònides i uns tractats de medicina. Amb la seva activitat i el seu mecenatge contribuí que el call barceloní esdevingués un centre de cultura hebrea.