Setaigües

Siete Aguas (es)

Municipi de la Foia de Bunyol, a la zona de llengua castellana del País Valencià.

Les serres d’El Tejo i de les Cabrelles, a l’W del terme, el separen de la Plana d’Utiel i formen el límit històric entre el País Valencià i Castella. Al N, limita amb la comarca dels Serrans i al S, amb la serra de Malacara. El 75% del territori, molt muntanyós, era ocupat fins l’incendi del 1994 per 7 900 ha de pinedes i matollar. Aquest any l’àrea conreada es limitava a 2 128 ha treballades per uns 40 agricultors (14% dels actius), de les quals 2 020 de secà (amb 1 000 ha d’ametllers i 690 ha de vinya) i 108 de regadiu (horta). Una cooperativa vinícola comercialitza el vi de la localitat. La ramaderia és ara gairebé inexistent. Hi ha diverses urbanitzacions d’estiueig (La Loma, El Cerro, Ventaquemada, Abellán etc.). Des del començament del s. XX hi ha una tendència general al descens demogràfic. La vila (1 075 h agl [2006]; 697 m alt.) centra la foia de Setaigües, voltada d’elevacions d’uns 1 000 m. L’església parroquial és dedicada a sant Joan Baptista (Bunyol, Macastre, Alboraig i Iàtova en depengueren fins al s. XVI). El lloc, donat a poblar el 1260 per Jaume I, posteriorment formà part del comtat de Bunyol. Del balneari de Setaigües només resta un mur, però subsisteix la font que dóna nom al poble. El municipi comprèn la caseria d’El Reatillo i el lloc de Verbum Dei, prop de Ventaquemada.