setmanada

semana (es), weekly wage (en)
f
Economia

Forma d’abonament del salari o paga que l’empresa abona al treballador per setmanes, sia per feina feta o per hores de treball.