sexagesimal

adj
Matemàtiques

Dit del sistema de numeració de base 60, originari de Babilònia i emprat encara per a la mesura d’angles i del temps.