sexisme

m
Psicologia

Ideologia que sosté la divisió de les persones per raó de la diferència dels sexes i la creació de tres identitats (masculina, femenina i homosexual) i unes normes de comportament que corresponen a aquestes.

El sexisme codifica com a norma ideal les pràctiques sexuals pròpiament dites (la manera de fer l’amor), els comportaments afectius (la manera de sentir-se home o dona) i les normes culturals (la manera de manifestar-se com a home o com a dona). La jerarquització d’aquestes identitats, hom l’anomena masclisme quan tracta de la identitat masculina per damunt de la femenina, i heterosexisme quan tracta de la relació heterosexual per damunt de l’homosexual.