Shang

Dinastia xinesa, anomenada també Yin, que regnà, segons la cronologia tradicional xinesa, del ~1766 aC al ~1123 aC, o, segons una altra cronologia, del ~1558 aC al ~1050 aC.

La seva capital Ngan-yang, al N de l’actual província de Henan, tingué un gran paper vers el s. XII aC, i fou estudiada arqueològicament al començament del s. XX. Els Shang regnaren sobre una confederació de ciutats estat amb una triple estructura social formada pel rei, els funcionaris i el poble. Adoraven la terra i altres divinitats naturals, a les quals oferien sacrificis humans. Bé que la font principal de riquesa fou l’agricultura, la societat Shang fou prou rica per a suportar una estructura social diversificada. La fosa del coure fou altament desenvolupada i fou descobert un sistema d’escriptura. Els Shang també desenvoluparen en gran mesura el comerç. Foren substituïts per la dinastia Chon.