Shatt al-‘Arab

Riu format per la confluència, a Al-Qurna, del Tigris i l’Eufrates i que, en part, constitueix la frontera entre l’Iran, a l’E, i l’Iraq, a l’W (195 km).

Passa per Bàssora i desemboca en delta al golf Pèrsic.