Shibasaburo Kitasato

(Kumamoto, 29 de gener de 1852 — Kumamoto, 13 de juny de 1931)

Bacteriòleg japonès.

Format a l’escola alemanya de Koch i col·laborador de Behring, intervingué en l’obtenció dels primers sèrums antitetànic i antidiftèric. Descobrí, al mateix temps que Yersin, el bacil de la pesta. Al Japó fou creat, en honor seu, l’institut Kitasato, dedicat a l’estudi de les malalties infeccioses.