Shillong

Capital de l’estat de Meghālaya, Índia.

Situada a l’altiplà de Shillong, prop d’uns jaciments de lignit. Ultra la funció administrativa, és també centre comercial i d’educació tècnica. Centre de recerca mèdica.