Sidney James Webb

(Londres, 1859 — Liphook, Hampshire, 1947)

Polític i economista anglès.

Baró de Passfield. Membre de la Fabian Society (1854), propugnà la realització progressiva d’una societat socialista, que havia de produir-se a través d’un desenvolupament de les activitats de l’estat en el camp de l’activitat econòmica. Com a membre del consell executiu del Labour Party (1915-25), contribuí a la reorganització del partit després de la Primera Guerra Mundial i redactà el programa del partit del 1918, en el qual expressà la seva concepció evolutiva i gradual de la construcció del socialisme. Fou catedràtic d’economia a Londres (1895), diputat (1922) i ministre de comerç (1924) i de colònies (1929-31) en els gabinets laboristes presidits per Mac Donald. Des del consell d’estat de Londres impulsà millores en el sistema educatiu i assistencial. Escriví les seves obres més importants en col·laboració amb la seva muller, Beatrice Webb: The History of Trade Unionism (1894), Industrial Democracy (1897) i The Decay of Capitalist Civilization (1921).