siemens

S (símb.)
m
Física

Unitat SI de conductància (i d’admitància).

És l’invers de l’ohm i és representat per S, és a dir, 1S = 1/1Ω. Ha estat anomenat també mho, però aquest nom no és acceptat pel sistema SI. Rep el seu nom de l'inventor i empresari alemany Ernst Werner von Siemens (1816-1892).