Siero

Municipi de la comunitat autònoma d’Astúries.

Destaca la mineria (carbó) i és un mercat agropecuari.