Sierra Madre del Sur

Serralada del S de Mèxic, paral·lela a la costa del Pacífic des del curs baix del riu Balsas fins a l’istme de Tehuantepec.

Segueix una direcció NW-SE, amb una longitud de 1 200 km i una amplada mitjana de 100. És constituïda per un sòcol paleozoic i algunes formacions secundàries i terciàries d’origen volcànic i sedimentari. L’alçada màxima és a Teotepec (3 703 m).