Sierra Madre Occidental

Serralada de Mèxic, paral·lela a la costa del golf de Califòrnia i a la costa del Pacífic, al llarg d’uns 1 250 km en direcció NW-SE, des del riu Yaqui al Verde Grande.

Suau al vessant est i abrupta a l’oest, és formada per materials sedimentaris del Terciari, gairebé sempre coberts per materials eruptius. El clima és tropical, amb variacions zonals i altitudinals (rep de 500 a 1 000 mm anuals de precipitació). La seva alçada actua de barrera, car contribueix a la sequedat de l’altiplà mexicà. L’alçada màxima és el Nevado de Colima (4 265 m), a Jalisco; la mitjana és d’uns 2 000 m. En la vegetació predominen els boscs de coníferes i les espècies xeròfiles. Hi ha explotacions mineres.