significat

significado (es), meaning (en)
m

Significació, allò que vol dir o significa un mot, un signe, un gest.