Sil

Riu de Galícia, afluent principal del Miño (228 km).

Neix a Cueto Albo, prop del port de Somiedo, a La Babia, en terreny lleonès. En direcció S s’encaixa a la Sierra de Gistreo i entra a la depressió de Ponferrada. En direcció W entra a Galícia i desguassa al Miño per Penalva, poc abans d’Ourense. Porta uns 150 m3, per una conca vessant de 8 558 km2, o sia una abundància de 17,5 l/s/km2, que és, doncs, molt alta. De règim pluvionival oceànic (acusa sensiblement la fosa de neu de la capçalera), és d’una regularitat remarcable. Està molt equipat per a la producció d’energia (més d’un milió de kW).