silenciador

m
Biologia

Seqüència d’ADN que contribueix a reduir o inhibir completament la transcripció de gens més o menys propers.

Són propis dels genomes d’organismes eucariotes i d’alguns virus.