silvicultura

silvicultura (es), sylviculture (en)
f
Silvicultura

Ciència que estudia el conreu dels boscs i llur aprofitament racional.

La silvicultura, molt relacionada amb la botànica, l’ecologia, l’entomologia, l’economia, la fitopatologia, etc, s’ocupa també de prevenir els incendis forestals o de limitar-ne els efectes, regula activitats tals com la pastura i, alhora que defensa al màxim els boscs naturals, n'impedeix les explotacions abusives.