Silvio Passarino

(?, segle XV — ?, segle XVI)

Cardenal datari amb el títol de Sant Llorenç in Lucina (1517) i bisbe de Cortona (Toscana).

El 1525, a la mort del bisbe de Barcelona Guillem Ramon de Vic, fou nomenat també bisbe d’aquesta ciutat seu, que retingué fins el 1529, en què fou nomenat Lluís de Cardona.