simbolista

f
m

Seguidor del simbolisme, especialment en la literatura i en l’art.