Siméon Denis Poisson

(Pithiviers, 21 de juny de 1781 — París, 25 d’abril de 1840)

Matemàtic i físic francès.

Fou professor a l’École Polytechnique i a la Sorbona. Féu recerques importants en anàlisi matemàtica, càlcul de probabilitats, calor, acústica, capil·laritat, elasticitat de materials, etc. Deixeble de Laplace, és un dels precursors de la física matemàtica.