SIMM

Nom del primer tipus de memòria RAM que es comercialitzà encapsulada en forma de xip.

N'existien diferents versions segons el nombre de connectors presents, les quals quedaren obsoletes amb l’aparició del format DIMM del microprocessador Pentium. El nom prové de l’anglès Single In-line Memory Module (‘mòdul simple de memòria en línia’).